10 Syarat Sah Bacaan Surat Al-Fatihah Ketika Shalat

Sebutkan 10 Syarat Sah Bacaan Surat Al-Fatihah Ketika Shalat !_Membaca Surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang ke-4 dari 17 rukun shalat. Membaca surat Al-Fatihah tidak boleh asal baca, namun wajib memenuhi syarat-syarat membaca al-fatihah. Jika bacaan Al-fatihah tidak benar, maka shalat pun tidak sah.
Syarat Sah Membaca Surat Al-Fatihah

Sepuluh (10) Syarat Sah Membaca Surat Al-Fatihah:

1. Tertib (sesuai urutan ayatnya)
2. Terus menerus (tanpa terputus oleh perbuatan lain)
3. Memperhatikan huruf-hurufnya (makhraj) serta tempat-tempat tasydid
4. Memperhatikan tasydid-tasydidnya
5. Tidak lama terputus antara ayat-ayat Al Fatihah ataupun terputus sebentar dengan niat memutuskan bacaan.
6. Membaca semua ayat Al Fatihah dan basmalah termasuk salah satu ayat Al Fatihah
7. Tidak menggunakan lahn (nada/irama bacaan) yang dapat merubah makna
8. Membaca surat Al Fatihah dalam keaadaan berdiri ketika shalat fardhu
9. Memperdengarkan bacaan Al Fatihah untuk dirinya sendiri
10. Tidak terganggu oleh dzikir orang lain

Demikian Sepuluh Syarat Sah Membaca Surat Alfatihah berdasarkan Kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat.

Posting Komentar untuk "10 Syarat Sah Bacaan Surat Al-Fatihah Ketika Shalat"